An regular image

Gymnasieantagningen STORTHLM

Gymnasieantagningen Storsthlm är ett gemensamt antagningskansli

Kafeteria

Hörselslinga

Teoretiskt program

Specialpedagogisk verksamhet

Kommunal skola

Tillgänglighetsanpassade lokaler

Internat

Undervisning på annat språk

Internationell skola

Yrkesprogram

Friskola

Utbytesår

Anpassad Gymnasieskola